Jan Hermes advocaat & mediator

Al jaren ben ik actief op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschaprecht waarvan het grootste deel van mijn werkzaamheden op het gebied van laatstgenoemde is. Zo ondersteun ik als advocaat veel medezeggenschapsorganen in de meest brede betekenis van het woord en treed ik regelmatig op als mediator.


Werkzaamheden

  • Fusies en overnames
  • Reorganisaties
  • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
  • Sociale plannen
  • Medezeggenschapsstructuur
  • Het sluiten van convenanten

Docent
Naast mijn werkzaamheden als advocaat en mediator ben ik docent bij de Dasmo, een opleidingsinstituut voor ambtelijke secretarissen.